<

Stelt u zich eens voor: u heeft een product dat u aan uw klant wilt tonen. Waar u tegenaan kunt lopen is dat uw product te groot is om fysiek te presenteren, de techniek erachter niet van buiten zichtbaar is of het product in werking niet te presenteren is. Hierdoor is het voor uw klant lastig zich een helder beeld te vormen van uw product. Wij zijn een jonge onderneming die een oplossing biedt voor dit vraagstuk.
Just imagine: you have a product you want to show to your customer. It can be a problem if your product is too large to physically present it, the technology behind it is not visible from the outside or the product cannot be shown in operation. This makes it difficult for your customer to get a clear picture of your product. We are a young company that offers a solution to this issue.

3D-animaties van Bounding Circle
Bounding Circle 3D-animations

Wij zijn gespecialiseerd in 3D-animaties, niet alleen in het animeren van uw product in 3D, maar ook in het uitleggen van de techniek achter uw product. Deze techniek is normaliter niet waar te nemen met het blote oog of vindt plaats op een te grote schaal. Met een 3D-animatie kunnen we uw klant een kijkje geven in uw product ongeacht de behuizing, grootte of locatie. Door uw product in de 3D-animatie een context mee te geven, kunnen uw klanten het product beter plaatsen waardoor het sneller begrepen wordt.
We are specialised in 3D-animation. Not only in the animation of your product in 3D, but also in explaining the technology behind your product. This technique is not usually visible to the naked eye or takes place on too large a scale. With 3D-animation, we can provide your customer with a look at your product, whatever the exterior, size or location. By placing your product in a 3D-animation context, your customers get a better idea of your product, making it understandable more quickly.
Met de ondersteuning van een 3D-animaties van Bounding Circle kunt u binnen enkele minuten uw toegevoegde waarde en onderscheidende factor aan uw klant tonen. Deze 3D-animatie levert een heldere product- en procesbeleving op en laat een professionele indruk achter bij uw klant.
With the benefit of a Bounding Circle 3D-animation, you can demonstrate your added value and differentiating factors to your customer in a few minutes. This 3D-animation provides a clear product and process experience and makes a lasting professional impression on your customer.

Kies voor Bounding Circle
Choose Bounding Circle

Door onze ruime ervaring in de techniek (30 jaar) en met het maken van 3D-animaties (15 jaar) kunnen wij een goede vertaalslag maken van uw product naar een 3D-animatie. Wij maken professionele 3D-animaties, waarbij de heldere uitleg van de techniek achter uw proces voorop staat.
Als één foto meer dan 1000 woorden zegt, dan zegt één 3D-animatie meer dan 1000 foto's!
As a result of our extensive experience in engineering (30 years) and creating 3D-animations (15 years), we can excellently translate your product into a 3D-animation. We create professional 3D-animations, whereby a clear explanation of the technology behind your process is paramount.
If a picture says more than 1,000 words, a 3D-animation says more than 1,000 pictures!
Bent u geïnteresseerd? Ga dan naar contact om een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.
Are you interested? Then click on to contact to make an appointment without commitment.

3D-animaties kunnen op diverse manieren worden ingezet. Hieronder ziet u verschillende toepassingen van een animatie van Bounding Circle.
3D-animations can be used in various ways. Here are several applications of Bounding Circle 3D-animations of:

Boren Naar Gas
Het fysieke boorproces (het boren naar gas) is lastig vast te leggen omdat het op open zee en in de aardkorst plaatsvind. Met deze 3D-animatie laten we zien hoe een hefplatform een permanent platform aansluit op een nieuwe gasbel.
Drilling for Gas
The physical process of drilling (drilling for gas) is difficult to capture because it takes place on the open sea and on the Earth’s crust. With this 3D-animation, we show how a jack up rig connects a permanent platform to a new gas deposit.
Tijdelijke Buizen Reparatie
De werking van een overflens is niet fysiek te demonstreren op een beurs. In deze 3D-animatie laten we zien hoe je een lekkage in een operationele chemische plant tijdelijk kunt repareren.
Temporary pipe repair
It is not possible to physically demonstrate a flange repair ring at an exhibition. In this 3D-animation, we show you how to temporarily fix a leak in an operational chemical plant.
Detail Weergave Straalmotor
In deze 3D-animatie laten we de gedetailleerde binnenkant van een straalmotor zien.
Detailed View Jetengine
In this video we show what the inside of a jet engine looks like and the parts it is made of.
Zalm filets sorteren
In deze 3D-animatie laten we een zalm sorteer machine zien die de zalm sorteert op basis van hun kleur.
Sorting Salmon Fillets
In this 3D-animation, we demonstrate a salmon sorting machine in action that sorts fillets based on their color.
Fryer
Een apparaat van deze afmetingen is lastig werkend te demonstreren op een beurs. Met deze 3D-animatie tonen we het product en laten we de (interne) werking zien.
Fryer
It is difficult to give a working demonstrate of a device of this size at an exhibition. In this 3D-animation, we demonstrate the product and show its (internal) operation.
Gesprek
Discussion
Om een goede product- en procesuitleg te kunnen maken moeten wij het product net zo goed begrijpen als u. Om de werking tot in detail te kunnen begrijpen gaan we met u in gesprek en bepalen we in overleg wat u graag wilt zien in de 3D-animatie. Dit gesprek leidt tot een storyboard.
In order to create a good product and process explanation, we need to understand the product just as well as you do. To understand how it works down to the smallest detail, we have a discussion, during which we determine in consultation with you what you want to see in the 3D-animation. This discussion leads to a storyboard.
Storyboard
Storyboard
Een storyboard is een serie van uitgetekende plaatjes. Dit geeft u een grof beeld van hoe de 3D-animatie eruit komt te zien. Het storyboard bespreken we met u om zo tot een definitief 3D-animatie voorstel te komen.
A storyboard is a series of sketches. This gives you a rough idea of how the 3D-animation will look. We discuss storyboard with you in order to arrive at a final 3D-animation proposal.
3D-Animatie
3D-Animation
Nadat we een definitief storyboard hebben, beginnen we met het maken van de 3D-animatie. Tijdens het maken van de 3D-animatie laten we u tussenresultaten zien. Op deze momenten kunt u aangeven of er kleine dingen aangepast moeten worden. Hierdoor zorgen we ervoor dat de 3D-animatie precies wordt zoals u deze in gedachte heeft.
Once we have a final storyboard, we start creating the 3D-animation. During the making of the 3D-animation, we show you the intermediate results. At this point, you can indicate whether there are any small issues that need to be adjusted. As a result, we ensure that the 3D-animation is exactly as you had in mind. Here you see a 3D-animation based on the previous storyboard.
Martijn van Heijst
Martijn van Heijst
Als kleine jongen was ik al gefascineerd door techniek. Regelmatig ging ik met mijn ouders en 2 jongere broertjes naar de rommelmarkt om interessante apparaten te kopen. Deze haalde ik thuis uit elkaar om te zien hoe ze precies werkten. Het grappige is dat ik dit nog steeds doe. Laatst heb ik op de rommelmarkt een ouderwetse Olivetti typemachine gekocht. Prachtig ding! Het enige wat is veranderd, is dat ik er inspiratie uithaal voor een nieuwe 3D-animatie.

Verder ben ik gefascineerd door het heelal, robotica en mechanische constructies. Wanneer ik op vakantie ben of naar een pretpark ga, ben ik vaak ook foto’s aan het maken. Mijn grootste inspiratiebron is Pixar Animation Studios in Amerika. Niet alleen maar door de mooie animatiefilms, maar ook door de bijdrage van Pixar aan de huidige technieken in de wereld van 3D. Het was dan ook een mooie ervaring om een keer bij Pixar achter de schermen te mogen kijken. Dit was mogelijk omdat ik een prijs had gewonnen in een 3D-animatie wedstrijd.
As a small boy, I was fascinated by technology. I regularly went with my parents and two younger brothers to the flea market to buy Interesting devices. At home, I took them apart to see exactly how they worked. The funny thing is…I still do this. Recently, I bought an old Olivetti typewriter at the flea market. A wonderful thing! All that has changed is that I get inspiration for a new 3D-animation.

I am also fascinated by the Universe, robotics and mechanical engineering. When I am on holiday or go to an amusement park, I also often take photos. My biggest inspiration is the Pixar Animation Studios in America. Not only because of the beautiful animated films, but also by Pixar’s contribution to the current techniques in the world of 3D. So it was a nice experience to be able to look behind the scenes at Pixar. This was possible because I had won a prize in a 3D-animation contest.
Gerard van Heijst
Gerard van Heijst
In mijn loopbaan als service specialist bij Waters Chromatography heb ik uitgebreid kennis gemaakt met de mechatronica in de hightech product- en procesomgeving. Hierbij moet je denken aan injectiesystemen, pompsystemen, detectiesystemen en dataverwerkingssystemen. Het denken in oplossingen is hierbij essentieel. Door mijn analytische en leergierige instelling en mijn passie voor techniek heb ik veelvuldig training gegeven aan eindgebruikers over bovengenoemde systemen.

Op een zeker moment heb ik de overstap gemaakt naar het servicemanagement. In een viertal bedrijven, waaronder Waters, heb ik op nationaal en internationaal niveau als servicemanager geopereerd, waardoor de kennis van de diverse producten en processen flink is toegenomen en ook de kennis van klantenbeleving die hoort bij een 100% klantentevredenheid.

In mijn vrije tijd houd ik mij voornamelijk bezig met fotografie (hoe complexer hoe mooier). Het spelen met ISO-waarden, sluitertijd en lensopening bijvoorbeeld tijdens de Tilburgse kermis bij nacht is en blijft een uitdaging. Daarnaast vind ik een fysieke inspanning als hardlopen (o.a. 2x Marathon Rotterdam) een mooie uitlaatklep om alles van je af te schudden en er daarna weer fris tegenaan te gaan.
During my career as a service specialist at Waters Chromatography, I learned a lot about mechatronics in the high tech product and process environment. In other words, injection systems, pump systems, detection systems and data processing systems. Thinking in solutions is essential in this field. Through my analytical and inquisitive attitude and my passion for technology, I frequently train end users of these systems.

At a certain point, I made the switch to service management. In four companies, including Waters, I have worked at national and international levels as a service manager. So my knowledge of the various products and processes has increased considerably as well as knowledge of the customer experience that comes with 100% customer satisfaction.

In my spare time, I am mainly interested in photography (the more complex, the better). Playing with ISO settings, shutter speed and aperture, for example, during the Tilburg fair at night remains a challenge. Besides this, I also find a physical activity like running (e.g. 2x the Rotterdam Marathon) is a nice way to get away from it all and then start fresh all over again.

U kunt direct contact met ons opnemen door gebruik te maken van onderstaand formulier, email adres of telefoonnummer.
You can contact us directly by using the form below. We can also be contacted by using the email or phonenumber below.

NAAM

EMAIL

ONDERWERP

BERICHT
EMAIL

TEL
+31 (0)6 46 91 08 49


KVK
59 59 88 91

BANK
NL33 RABO 0150528426

BTW
NL 8535.62.581.B.01